Нито съм жив, нито съм умрял

Вслушайте се в душата си. Тя знае...