Откъде идва бурният ми гняв?

Вслушайте се в душата си. Тя знае...