Без майчина ласка

Вслушайте се в душата си. Тя знае...